Om Oss

Vårt engagemang för hållbarhet

Även om vi är en litet företag tar vi vårt ansvar för att skydda miljön och att främja Ansvarsfull Turism på allvar. Vi strävar efter att maximera nyttan av turism samtidigt som vi kontinuerligt minimerar inverkan vår verksamhet har på miljön. Vi strävar också efter att skydda de sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna av de områden som våra kunder besöker.

Beyond3sixty är dedikerad till proaktiv hantering och effektiv kontroll av de territoriella och miljömässiga effekterna av vår verksamhet och har som mål att bidra positivt till miljön genom ett antal strategiska initiativ:
Vi antar en strikt policy för att reducera, återanvända och återvinna och använder förnybar energi varhelst och närhelst det är möjligt.

Så mycket som möjligt strävar vi efter att minska koldioxidutsläppen som skapas av varje besökare till våra öar. Därför ger vi en liten donation för trädplantering till tree4U-kampanjen för varje bokning vi får. Vi stödjer också lokala biodlingar genom stöd till initiativ som skapar medvetenhet om de problem och utmaningar som denna viktiga bransch ställs inför.