Resor för särskilda intressen

Religion

Under år 60 e.Kr. inträffade en händelse som är utförligt beskriven i Bibeln: aposteln Paulus förlisning. Enligt legenden skedde denna förlisning i St. Pauls Bay. Enligt traditionen sägs det att Paulus konverterade malteserna till kristendom, och grottan där helgonet sägs ha tagit sin tillflykt och predikat för lokalbefolkningen efter hans skeppsbrott på Malta finns fortfarande under den vackra kyrkan, också tillägnad Paulus. Arvet från Maltas brokiga historia som en bastion av kristendom och en befäst ö är fortfarande mycket tydligt. Det finns över trehundra kapell och kyrkor på ön, många av dem intrikat dekorerade med målningar, fresker och gobelänger.