Resor för särskilda intressen

Mystiska tempel

De valde de tre bergstopparna på Malta, Gozo och Comino av många anledningar, men främst för deras position och deras överflöd av kalksten.

Kalksten är kalkspat, kvarts med kristallina egenskaper. Den har kapaciteten att absorbera, lagra, överföra och avge livskraftsenergi - de grundläggande egenskaperna väsentliga för liv. Stjärnvarelserna byggde templen med kalksten på grund av dessa speciella kristallina egenskaper.

Men landet har andra särskilda kvaliteter, förutom mängden av kalksten. Malta håller energin i Sirius, den heliga planeten och ljuset från den Stora Centrala Solen i galaxen. Det är portalen för det ursprungliga ljuset, och alla andra energikällor runt om i världen får sin försörjning från denna centrala kraftstation. Malta var den centrala kärnan för den första kosmiska civilisationen på jorden, därav namnet.

På den atlantiska tiden, kallades den ma.al.ta, d.v.s. livets centrala hemvist. Malta var både den centrala hemvisten och en energipelare som förband Kosmos med jorden, och det var också kopplat till alla andra energikällor runt om i världen som ett stort nätverk. Innan Atlantis sjönk under havet, kodade och lagrade ledarna deras gömda kunskap i kristaller och sten, så templen håller och förvarar också Atlantis hemligheter.

Ovanstående är ett utdrag ur den senaste publikationen av författaren Francis Xavier Aloisio, An Alternative Handbook to the Maltese Temples. Francis Xavier Aloisio arbetar uteslutande med beyond3sixty för att ge alternativa turer till gudinnetemplen på Malta.