Resor för särskilda intressen

Marin & militärarkitektur

Geografiskt läge har som vana att påverka historiens gång, och historien om Malta är ett viktigt exempel på detta. Maltas marina och militära historia spänner således många århundraden. Placerat praktiskt taget mitt i Medelhavet, var dess viktiga strategiska position sådan att ön har bevittnat uppförandet av fantastiska befästningsverk under århundraden designade av ingenjörer från de flesta av de stora militära makterna, vilket har resulterat i en av världens finaste samlingar av militär arkitektur.