Resor för särskilda intressen

Historia

Trots sin lilla storlek är Malta rik på historia, en som har formats av ett strategiskt läge och perfekt hamnmiljö. Beläget vid ett vägskäl av civilisationer, dess plats innebar att kontroll kunde utövas över passerande handelsfartyg över det vidsträckta Medelhavet. Därför har Malta varit oemotståndlig för militära makter och dess skärgård har erövrats och skyddats av varje expansionistisk makt som format historien i denna civilisationens vagga, från fenicierna, kartagerna, romarna och araberna till normanderna, riddarna av Malteserordern, fransmännen och britterna. Vid olika tillfällen i sin historia har Malta varit ett slagfält, en fristad och ett hem för människor av olika raser och kulturer, vilket har resulterat i en väldigt unik destination.

Denna rika bakgrund avspeglas i de flesta städer och byar på de maltesiska öarna, som fortfarande vittnar om arvet från många av dessa tidigare kulturer i sin arkitektur, mat, konst, kulturföremål och monument.